> Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki - Imalánc.ro
 
2. július, 2024Igehirdetések Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett.

A jövendölés nem evilági sikerekről szól, hanem azokról, akik állhatatosságukkal, hűségükkel kiérdemelik az örök életet.

Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet.

Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.

Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

Lukács Evangéliuma 39-56

A mi életünkben is léteznek olyan találkozások, amelyek egy életre szólóan meghatározzák magatartásunkat.

Mária látogatása Erzsébetnél nem egy jótékonykodási cselekmény, hanem a Megváltó első találkozása az előfutárral, Jánossal, és összekapcsolja a Megváltó születését, gyermekség-történetét Keresztelő Szent Jánoséval. A születendő gyermek felujjongása már előrejelzi a Megváltó érkezésének az örömét. A Megváltó érkezésével megváltoztatja a történelem menetét. Mária válasza erre az ujjongásra a Magnificat, amelyben ószövetségi próféciákat gyűjt egybe és saját magáról is prófétál.

Mária hite révén lesz boldog, amelyet minden nemzetség megtapasztal és hirdet róla. A jövendölés nem evilági sikerekről szól, hanem azokról, akik állhatatosságukkal, hűségükkel kiérdemelik az örök életet.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…