> A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett - Imalánc.ro
 
3. június, 2024Igehirdetések A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz: Egy ember szőlőt ültetett. Bekerítette sövénnyel; pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlőmunkásoknak, elutazott messze földre.

A bérlők felszámolása a végső időket mutatja be, amikor Isten helyreállítja uralmát a Földön. Az új szőlősben már csak a kiválasztottak kapnak helyet.

 

Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették.

Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk: annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is: azt megölték. Küldött aztán még többet: közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek.

Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: „A fiamat csak becsülni fogják.” A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: „Itt az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz az öröksége!” Nekiestek tehát, megölték, és kidobták a szőlőből.

Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura: Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást?

A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben.
Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Otthagyták tehát, és eltávoztak.

Márk Evangéliuma 12, 1-12

A példabeszédben szereplő szőlős Izraelt jelképezi. Isten szövetséget kötött Izraellel, ugyanígy a gazda a bérlőkkel. De ők nem tartották be a szövetség feltételeit. A gazda sorra küldi az embereit, hogy beszolgáltassák neki a termést, de nem hajlandók teljesíteni a gazda kívánságát. Az első küldöttség Izrael prófétáit jelképezi, a második már a pogány nemzeteket jelképezi, ami azt jelenti, hogy Isten kiterjeszti a szövetséget más népekre is.

A gazda fiában Krisztus alakjára ismerünk rá, amelyet már Izajás próféta könyvének 53. fejezetében megjövendölt. A bérlők felszámolása a végső időket mutatja be, amikor Isten helyreállítja uralmát a Földön. Az új szőlősben már csak a kiválasztottak kapnak helyet.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…