29. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:

   „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.

   Bizony, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”

                                                             Lukács Evangéliuma 21, 29-33

   Isten országa a felszabaduláshoz kapcsolódik. Az ég és a föld erőinek a megrendülése után a megváltás korszaka folytatódik. Az egyszerű palesztínai emberek a fügefa leveleinek megjelenésétől tudták, hogy elérkezett a földművelés időszaka. A hívő emberek ehhez hasonló éberséggel kell figyeljenek a kataklizma idején.

   Az Emberfia eljövetelét az emberséget sújtó események előzik meg, de utána az Ország beiktatása következik, amely megegyezik a szabadulás napjával.

   Ennek az Országnak a beiktatását Jézus tetteivel és tanításával indította el. Nagy Szent Teréz, A tökéletesség útjá-ban arról beszél, hogy Isten senki elől nem zárta el az élet vízének az útját. Minden megszorítás nélkül mindenkinek megígérte, hogy az élő forrás vízeiből fog adni, ezért akik erre az útra lépnek nem maradnak ettől.

   Isten országának az eljövetele egy új nyárnak a beköszönése, amely a legörvendetesebb és az ígéretekben leggazdagabb időszak lesz. Jézus bár gyalázattól borítba búcsúzott, mégis a legfontosabb jövendölése, a visszatérése. Ez a tény adott erőt a hívőknek, hogy ne roppanjanak szét a nehézségek terhe alatt.

   Ez az ország akkor kezdődik el a mi életünkben, amikor életünk irányítását átadjuk az isteni mesternek. Nemcsak egy külső valóság, hanem a belsőnket érintő feladat.