> Az aratnivaló sok, de a munkás kevés - Imalánc.ro
 
3. december, 2022Igehirdetések Az aratnivaló sok, de a munkás kevés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Nyilvános működése idején Jézus bejárt minden várost és falut.

A kegyelem természeténél fogva Isten ingyenes ajándéka azoknak, akik képesek másokat a világosságra, az üdvösségre vezetni.

Tanított a zsinagógákban, hirdette országának örömhírét, meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz:

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!”
Akkor összehívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik:

„Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa.

Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”

Máté Evangéliuma 9, 35–10, 1.6-8

Jézus ma is küldi kiválasztott személyeit, hogy hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák a betegeket, ördögöket űzzenek ki, halottakat támasszanak fel. Jézus nyilvános működésének kezdetén Izajás próféta könyvéből idéz, amikor saját messiási küldetését határozza meg: “Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat” (Lk 4, 18).

Saját küldetését nem tartja meg magának, hanem apostolainak közvetíti, hogy még nagyobb dolgoknak legyenek a szemtanúi. Jézus küldetés-tudata mindenki számára mérvadó. Nem tartja meg önmagának, hanem segítő társakat hívott meg, akik ugyanazzal a lelkesedéssel, elköteleződéssel hirdették az evangéliumot. Az Egyház ma is csak azér lehet élő, mert Krisztus Lelke tartja fent. Az Úr Lelke mindenkire ki akar áradni, be akarja tölteni az egész földkerekséget.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni Jézus utolsó meghagyását sem, ti. ingyen kaptuk a kegyelmet. A kegyelem természeténél fogva Isten ingyenes ajándéka azoknak, akik képesek másokat a világosságra, az üdvösségre vezetni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…