> Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket - Imalánc.ro
 
1. június, 2024Igehirdetések Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival.

Jézus azonban kitérő választ ad nekik, mert tudja, hogy nem arra kíváncsiak, hogy ki Ő, hanem inkább igazoltatni akarják, mert nem tetszik az eljárása.

Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem!”

Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak: „Ha azt mondjuk: »A mennyből volt«, azt fogja felelni: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Mondjuk talán azt, hogy »Az emberektől?” Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt.

Végül is ezt válaszolták: „Nem tudjuk.” Jézus erre azt felelte: „Akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket.”

Márk Evangéliuma 11, 27-33

A Templom megtisztítása után a legfontosabb kérdés, amely az írástudókat és a farizeusokat foglalkoztatta az, hogy Jézus honnan vette a hatalmát. Milyen hatalom nevében tisztította meg a Templomot? Kit képvisel? Jézus azonban kitérő választ ad nekik, mert tudja, hogy nem arra kíváncsiak, hogy ki Ő, hanem inkább igazoltatni akarják, mert nem tetszik az eljárása. Keresztelő tekintélyére hivatkozik, akiről mindenki elfogadta azt, hogy próféta.

Ebben a kialakult helyzetben nem tudtak semmilyen kényes kérdést feltenni Neki, mert saját szavukkal fogta meg őket. Jézus gyakran használta ezt a módszert. Ezzel a módszerrel visszafordította az ellene kitalált fogaskérdést, csapdát. Ebből is kiderült, hogy bölcsessége messzemenően meghaladta korának bölcseit, írástudóit.

A nép is elismerőleg nyilatkozott Róla. Így nem találtak ellene semmilyen elfogadható vádat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…