> A többi szem jó földbe hullott, és termést hozott - Imalánc.ro
 
20. július, 2022Igehirdetések A többi szem jó földbe hullott, és termést hozott bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus elment hazulról és leült a Genezáreti-tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket:

Aki viszont kitárja életét az isteni igének, az új kincseket talál magának. Nemcsak megérti, befogadja, hanem alkalmazni tudja a hétköznapok kihívásai ellenére.

   „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket.

   De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”

   Máté Evangéliuma 13,1-9

   Jézus az igazi magvető. Ő oltja be a hívek életébe a hit magvait. Ahogyan tanítványainak is jelezte: nélküle semmit sem tehetünk. A mag csak akkor kel ki, ha egészséges, termékeny talajra talál, és az időjárási viszonyok kedveznek neki. A hit is csak akkor kel életre, ha megvan a garanciája arra, hogy fejlesztik, jó példát mutatnak neki. Egy keresztény családban Isten mindenkit megelőlegez a szeretetével. Nem várja meg, hogy felnőjünk és utána mellette döntsünk. Az Ő döntése az elsődleges. A család kötelessége, hogy a felcseperedő gyermekek hitét óvja, megfelelő körülményeket teremtsen a fejlődésére.

   Jézus példabeszédében a hit különböző fázisait tárgyalja. A hitnek szüksége van az evangélium támaszára. Egyedül hiába hal meg valaki, de ha ez a közösségért történik, akkor a meghozott áldozat nem lesz hiábavaló. Konkrét közösségi célokért küzdhet, ajánlhatja fel személyes áldozatát.

   Isten igéjét különböző módon hallgatják a hívek. A személyes hozzáállás nagy mértékben határozza meg az elhangzott igének a befogadását. Isten csak a nyitott szívű, nyitott zsebű embereket tudja megkapni szavaival. Aki eleve ellenségesen közelíti meg az Igét, nem hagy teret a kegyelem működésének. Az előítéletek, a maró kritikák kiölik a lélekből az élő hit megfoganáshoz szükséges közeget. Isten nem erőszakosan akarja híveit megszerezni. Szelíden vár a lélek kitárulkozására, és amikor elérkezett az idő, akkor beveti hatékony igéjét.

   Aki viszont kitárja életét az isteni igének, az új kincseket talál magának. Nemcsak megérti, befogadja, hanem alkalmazni tudja a hétköznapok kihívásai ellenére. Olyan lesz, mint a pisztráng, amely az árral szemben úszik. Nem a környezet véleményét, divatját lesi, hanem igazi egyéniséggé változik. Isten országában mindenkinek megmarad az egyénisége. Nevünken fog szólítani, és be fog hívni mennyegzős lakomájára.

   Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…