> A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt - Imalánc.ro
 
6. január, 2022Igehirdetések A csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.”

 

 

Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.

Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”

Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

Máté Evangéliuma 2,1-12

A három keleti bölcs az asztronómia tudományának a képviselői voltak. Az asztronómiából alakult ki később az asztrológia, amely áltudományos módszerekkel próbálja az emberi sorsokat meghatározni a csillagállások segítségével. Az utóbbi nem része a tudományoknak. A három bölcs a babilóni Mithrasz-kultusz papjainak voltak a tagjai. Az evangélista látogatásukkal azt a bölcs meglátását fejezi ki, hogy minden igazi tudomány Istenhez vezet.

Ezek a papok a babilóni zsidóságtól értesültek a messiásvárásról. Minden tudomány a háttérben, sokszor nem tudatosan Isten után kutat. A csillagászat a sok kérdéseivel és sokrétű ágazataival az élet titkát akarja feltárni. Ez egy másfajta út, azonban ez is Istenhez vezethet. A bölcsek nemcsak más tudományok, kultúrák képviselői, hanem a mi belső keresésünké is. Az a mágia, amely az Istenhez hasonlót szeretné birtokolni és azt magának kisajátítani, az nem vezet el Istenhez. Az ősi mágia hisz abban, hogy Isten kinyilatkoztatja magát a világban és megismerhetővé teszi önmagát.

Hosszú utat tesznek meg és minden tudást maguk mögött kell hagyjanak ahhoz, hogy leborulhassanak Krisztus előtt. Ők már nemcsak az égben lévő csillagokat, hanem a szívükben lévő csillagokat is vizsgálni kezdik. Amikor életünk sötét útjain nem látjuk a csillagokat, akkor Isten gondviselő szeretete vezet el bennünket az Istengyermekhez, aki beragyogja csillagával életünk sötét egét. A szívünk egén nyugvó csillag, a minket űző vágyaink képe. Bízzunk csillagunkban, kövessük vágyainkat, mert nem hagynak nyugton bennünket addig, amíg el nem érjük azt, aki a vágyainkat elültette szívünkbe. Abba a házba vezetnek, ahol Mária és Jézus vannak együtt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom