> Ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem - Imalánc.ro
 
6. február, 2024Igehirdetések Ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret.

Így pontosan az az isteni törvény sérül meg, amely a gyermekeket szüleik tiszteletére, és megsegítésére ösztönzi.

A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.

A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?”

Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van:

Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem.

Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.

Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”

Azután így folytatta: „Ügyesen kijátsszátok Isten parancsait, hogy a magatok hagyományait megtarthassátok. Mózes azt hirdette: Tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyját vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék! Ti ellenben azt tanítjátok: Ha valaki azt mondja atyjának vagy anyjának: amivel segíthetnélek téged, az »korbán« vagyis Istennek szentelt áldozati adomány, annak nem engeditek meg, hogy bármit is tegyen apja vagy anyja érdekében. Így a magatok hagyományával kijátsszátok Isten parancsát, és még sok más ehhez hasonlót tesztek.”

Márk Evangéliuma 7, 1-13

Jézus felfedi a farizeusoknak és az írástudóknak az emberi törvények és az isteni törvények közti ellentmondást. Szerinte bezárkóznak az emberi hagyományokba, amelyek megfullaszják és lehetetlenné teszik az isteni parancsok teljesítését. Konkrét példával támasztja alá neheztelésének okát.

A szülők tiszteletét megkövetelő törvényből indul ki, amelyet sikeresen elferdítettek saját javukra. Kijátszották az isteni törvényt, hogy saját jóllétüket tudják biztosítani.

Ez a fajta magatartás megrontotta a viszonyt az emberek és Isten között. Lehetetlenné tették azt, hogy valaki egyszerre teljesíteni tudja mindkettőt. Vagy a szüleit károsítja meg, vagy az adományozás károsul meg. Így pontosan az az isteni törvény sérül meg, amely a gyermekeket szüleik tiszteletére, és megsegítésére ösztönzi.

Ezt a belső konfliktust Jézus szerint csak akkor lehet feloldani, ha mindig az isteni törvényeket helyezzük az előtérbe, mert másképen a hagyományok, emberi szokások martalékává válnak.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda