> Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek - Imalánc.ro
 
27. február, 2023Igehirdetések Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.

Cselekedeteink milyenségét a mindennapok konkrét cselekményeiben követhetjük nyomon.

   Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”

   Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, és nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem: és ti nem látogattatok meg engem!”

   Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

                                                     Máté Evangéliuma 25,31-46

Ezt az evangéliumi képet a végső ítélettel szokták kapcsolatba hozni. A Hiszekegy hitvallásunkban is Jézus második eljövetelét összekapcsoljuk a világ végi ítélettel. Érdekes, hogy nem az elítéltek érdemeivel kezdi, hanem az irgalmasság testi cselekedetei fényében történik az ítélkezés. A nagyböjti időszakban gyakorlatba lehetne ültetni ezeket, hiszen ezek a szeretet megnyilvánulásának a nyomon követhető példái.

Első látásra talán nehéznek és lehetetlennek tűnik egy ilyen lelki program. Környezetünkben azonban nem csak testi betegségben szenvedő emberekkel találkozhatunk, hanem lelkileg megtört, élettunt emberekkel is. A korán nyugdíjba ment embereknek is jól fog egy kis lelki társaság. Ma nem az a gond, hogy nincs az embernek mivel eltöltse az idejét, hanem inkább a személyközti elidegenedés szemtanúi vagyunk. A kommunikáció elsekélyesedett, valahogyan az emberek lelki némaságba zárkóztak.

Jézus segítségével legyőzhetjük magunkban a bizalmatlanság bénító hatásait. Irgalmasok kell legyünk elsősorban önmagunkkal. Aki túl szigorú önmagával, az előbb-utóbb környezetén is zsarnokoskodni kezd.

Az irgalmasság testi cselekedetei az önmegváltás ellenszerei. A mai társadalomban nagy divatot öltött az emberek körében az önmegvalósítás. Csak akkor lehetsz igazán boldog – mondják ennek a világnézetnek a képviselői –, ha álmaidat valóra váltod, amikor független vagy mindenkitől. Jézus azonban egy újfajta világnézetet képvisel, amelyben az út az igazi önmegvalósítás felé a felebaráthoz vezet. Cselekedeteink milyenségét a mindennapok konkrét cselekményeiben követhetjük nyomon.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom