> Imalánc.ro | Imaszolgálat Erdélyben
 
Heti távima

Heti rendszerességgel, minden csütörtökön este egybegyülő kisközösségünk, rózsafüzért imadkozik, vagy legalább egy Miatyánkot, egyidőben a Kárpátmadance különböző pontjain, ki-ki ott ahova az Úr rendelte. Első csütörtökön hivatásokért, másodikon a Nemzetért, harmadikon a családokért, negyediken az ifjuságért imadkozunk.

Tovább

Napi ima

Az Imalánc a családokert, hét erdélyi család által megálmodott, napi imára buzdító kezdeményezés melynek tagjai a Kárpátmedence minden tájáról összegyült keresztény családok és lelki atyák. Napi egy tized rózsafüzér a soron következő rózsafüzérből, kötetlen időpontban, a család legalább egyik tagja részéről. Ennyi nem sok, a kapott napi kegyelemért...

Tovább

Szentpéteri Harangszó

Havonta egyszer közös távimaestet szervezünk, az összegyült egyéni imaszándékora. Az imaszándékok begyüjtését sms formájában végezzük. Havonta értesítjük a résztvevőket az új imaalkalomról. Hallgassa meg az Úr kéréseinket, áldja meg munkánkat és életünket! Ugyancsak havonta jelenik meg a Szentpéteri Harangszó újság. Az újság olvasásához kattints a [TOVÁBB+] gombra.

Tovább

Családokért

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség különleges figyelmet fordít a családokra. Ebben a tevékenységben mérföldkő és hajtóerő a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ. Az ő munkájukkal gyarapodik Erdély családos közösségeinek sokszínűsége. Munkájukról, rendezvényeikről tudósítson a honlapjuk melyet a [TOVÁBB+] gombra kattintva lehet elérni.

Tovább