31. július, 2020Igehirdetések Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.

   Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”

   Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

                                             Máté Evangéliuma 13,54-58

   Jézus rendszeresen tartotta a kapcsolatot a rokonaival. Gyakran látogathatta meg rokonait, mert mindenki ismerte, tudták, hogy az ács fia. Mégis felszínes volt az ismeretük róla, mert nem jöttek rá arra, hogy az Ő személyében mindig Isten Fiával találkoztak. Hitetlenségük, vakságuk miatt nem is tudott csodát tenni velük.

   Amikor ismerőseink félreértékelnek minket, az nagyobb fájdalmat okoz, mintha idegenek részéről tapasztalnánk ilyet. Előítéleteinkkel gyakran elrontjuk a másokkal való kapcsolatteremtés lehetőségét. Csak a bizalom légkörében tudunk megnyilni egymásnak.

   Jézus a róla kaialkult előítéletek miatt nem tudott jobban közeledni az emberekhez. Megbotránkoztak benne, mert nem tudták igazi én-jét elfogadni. Inkább könnyebb volt elfogadni Őt egyszerű ácsként, mint Izrael Messiásaként.

   Isten másképpen jelenik meg életünkben, mint ahogy mi Őt elképzeljük. Isten a meglepetések Istene, és ezért nehezen tud megközelíteni minket, mert nehezen tudunk önállóak lenni. Könnyebb volna nekünk, ha Ő alakulna utánunk.

   Sokszor nem üti meg a mi mércénket. Azonban, ha alázatosak vagyunk, akkor képesek leszünk befogadni Őt, amint van. Ha bízunk Benne, akkor nem csak Ő tesz csodát, hanem mi is képesek leszünk csodákat tenni.

   Szent Pál csodálatos zsenialitással fogalmazta meg Isten-ismeretünket: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek”(1 Kor 13,12).

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom