> Legyen mindenkinek a szolgája - Imalánc.ro
 
29. május, 2024Igehirdetések Legyen mindenkinek a szolgája bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.

Az a legnagyobb köztünk is, aki másoknak szolgál.

Jézus ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár reá. „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad.”

Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk!”

Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?”

Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.”
Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek! Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?”

Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!”

Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.”
Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen! Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája! Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Márk Evangéliuma 10, 32-45

Jézus feltárja az apostolok előtt Isten Vele kapcsolatos tervét. Ez viszont nem esik egybe az ő külön bejáratú tervükkel.

Amíg Jézus a saját szenvedéséről jövendöl, addig az apostolok egymás közt azon tanakodnak, hogy ki legyen köztük az első, illetve ki kerüljön a mennyországban melléje. Jézus nem haragszik meg a feltett kérdés miatt, hanem tisztességesen megválaszol nekik.

A válaszából kiderül, hogy nincs hatalma afelől redelkezni, hogy ki milyen helyet foglaljon el a mennyországban. Inkább a szenvedéséből való részesedésről beszél nekik. Ebben biztosan részesülhetnek, sőt részesülni fognak. De a vezérelv mindig az kell legyen, hogy aki első akar lenni, az mindenkinek a szolgája kell legyen. Nem uralkodásra hívta meg apostolait, hanem szolgálatra.

És az a legnagyobb köztünk is, aki másoknak szolgál.

Ft. Ráduly István Zsolt, Torda

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…