9. november, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.

A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”

   A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”

   Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”

   A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”

   Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.

                                                  János Evangéliuma 2, 13-22

   Bár megvagyunk szokva a szelíd és alázatos szívű Jézussal, bizonyos esetekben kemény hangon szólalt fel és határozottan ellentmondott a kor szokásainak. A Templom előcsarnokában árulták az áldozatra szánt állatokat. Jézus azonban helytelennek tartotta ezt a gyakorlatot. Ugyanakkor beharangozta ezzel a cselekedetével, hogy egyetlen áldozat lesz kedves Isten előtt, még pedig az Ő keresztáldozata.

   Amikor Jézust bemutatták a Templomban, akkor a szentírás nem említ semmilyen állatáldozatot. Lukács evangélista külön kitér arra, hogy Jézus szülei csak be akarták mutatni az áldozatot, vagyis alkalmazkodni akartak az előírásokhoz. Ez a tény ugyanakkor rámutat arra, hogy a keresztények hittek Jézus büntetlenségében. Az efezusi zsinat is ezt emelte ki: „Nem szorult engesztelő áldozatra, aki a bűnt egyáltalán nem ismerte.” Ezt fogalmazta meg Szent Péter első levele: „Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán” (1 Pét 1, 18-19).

   A régi áldozatot érvénytelenítette és helyébe új áldozatot mutatott be, amely Isten előtt a legértékesebb áldozat, amely a bűnöket ki tudta engesztelni.

   Ezért volt fontos, hogy Jézus nyilvánosan is elhatárolódjon a régi áldozatok gyakorlatától, amely a Templomot egy kereskedői központtá züllesztette.

   Jézus a saját testéről beszélt, ezért nem értették meg a jelképes beszédet. Nem tudták, hogy a nagypénteki áldozata lesz az egyetlen igazi áldozat.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…