31. október, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.”

   De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnapután tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül.

  Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek: Nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok: »Áldott, aki jön az Úr nevében!«”

                                                   Lukács Evangéliuma 13, 31-35

   Jézust a farizeusok egy látszólagos veszély okán akarják távol tartani a fővárostól. Nem az élete iránti aggódás vezeti őket ebben a szándékukban, hanem személyének az általános elfogadása. Jézus viszont nem térhet el Isten tervétől, mert akkor elárulja a küldetését. Inkább Jézus népszerűsége miatt aggódtak. Heródes nem politikai intrikái miatt lett híres. Ő csak a nép felkelésétől tartott, de ezentúl nem akart Jézus életére törni. Jézus konkrét célja a gonosz hatalmának a megtörése, ezt ördögűzői tevékenységével igazolta. Ezen cselekedeteiből az ige mesterei le kellett volna vonják a rá vonatkozó következtetést.

   A hármas időbeosztás: ma, holnap és a harmadik nap, Jézus művének a folyamatait jelölik meg. Jézus harmadik napja nem a kudarc, hanem az éleművének a csúcsát jelenti.

   Minden prófétának egy előre kijelölt útja van, amelyről nem térhet le. Az evangéliumnak el kellett hangzania a fővárosban, mert az üdvösség a szent városból jön. A prófétai hagyomány szerint az Isten üzenete el kell jusson a nép vezetőihez, ugyanakkor a próféták meggyilkolása is ennek a hagyománynak a folytatása.

   Nem a népet hibáztatja a Messiás elutasításáért, hanem a város képviselőit. Valamikor az uralkodó a népet testesítette meg. Az uralkodó hibái miatt a nép sorsa kedvezőtlenül alakult.

   Jézus úgy beszél népéhez, mint egy bölcs mester. Elsősorban a nép figyelmét akarja felhívni arra, hogy ne kövesse el ugyanazt a hibát, amelyet a nép vezetői követtek el. Inkább az atyai szeretet szólal meg Benne.

   Isten szárnyai alatt kísérte a válaszott népet. Jézus ehhez hasonlóan akarja hallgatóit egybegyűjteni Isten országába. A főváros pusztulását egyesek a Jézus visszautasításának eredményeként magyarázták. De téves volna csak egy nemzetet hibáztatni ezért, hiszen ma is sokan elutasítják ezt az üzenetet.

   A legsúlyosabb büntetés az atyák házának, a Templomnak a lerombolása. Isten azonban nem marad távol népétől, csak most már Fia által közelít hozzánk, mert az Isten népévé válás útja többé már nem a Templom, hanem maga Jézus személye.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…