6. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz:

   „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos.

   Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

                                                  Máté Evangéliuma 18, 15-20

   Itt több témát taglal az evangélista, az első a testvéri feddés, a második a kiközösítés, a harmadik az oldó-kötő apostoli hatalom. Egy történet jut eszembe egy csalódott férfiről, aki azzal ment a Mesterhez, hogy mutasson meg neki egy tökéletes közösséget. A Mester csak annyit válaszolt, hogy tökéletes közösség nincs, hiszen abban a pillanatban, hogy valaki oda belép megszűnik tökéletesnek lenni.

   Mégis honnan származik a feljogosultság a testvéri feddéshez? Az evangéliumi szakasz utolsó verse tartalmazza a magyarázatot: „ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18, 20). A testvéri intés szerepe a másik javának és a közösség javának a keresése.

   Lisieux-i Kis Szent Teréz mondása szerint a közösség a lehető legnagyobb elégtétel, büntetés. Közösségben élni nehéz, mert le kell mondjunk saját önmagunkról, de ez csak szabadon tehető meg.

   A közösség megteheti, hogy a közjó érdekében bizonyos személyeket kirekesszen magából. Aquinói Szent Tamás megengedettnek tartja a kiközösítést, amennyiben az a közösség javát szolgálja.

   Egy másik igen fontos téma az oldó-kötő hatalom, amely egyedül Istené volt, de végtelen jóságában megosztotta ezt a hatalmát Fiának a követőivel. Egyedül Péter apostol kapta meg a kulcsot, amely az üdvösség elnyerésének a szimbóluma.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…