23. november, 2021Igehirdetések Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.”

Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?”

Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok!« És:

»Elérkezett az idő!« Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.”

Lukács Evangéliuma 21, 5-11

      Sokan tévesen összekapcsolták Jeruzsálem pusztulását az Emberfia eljövetelével. Jézus egy másik összefüggésben már beszélt a Templom lerombolásáról, és annak három nap utáni helyreállításáról, akkor a saját testének a feltámadásáról jövendölt. A Templom a vallási élet központja volt, lerombolásával a nép azt érezte, hogy mindennek vége, hiszen a világ központját tették a semmivel egyenlővé.

      Mindezek az életérzések egy harmadik eseményhez kapcsolták a Templom lerombolását, a világ végéhez. Az utolsó napokat nem annyira a katasztrófák, pusztulások, hanem a hamis próféták megjelenése fogja beharangozni. Majd mindenki Jézus nevére fog hivatkozni, de nem kell őket követni. A tanítványok is meg fogják tapasztalni Jézus üldözésének a nehézségeit.

      A világ vége nem is annyira a kozmikus változások, katasztrófák miatt fog bekövetkezni, hanem inkább az erkölcsi züllés miatt. Sokan el fognak pártolni az egészséges tanítástól, hogy olyan tanítást kövessenek, amely megfelel életfelfogásuknak, saját tapasztalataiknak. Ezek lesznek a végső idők erőteljes jelei. De Krisztus nem hagyja magára nyáját, hanem mindvégig vezeti, tanítja és kormányozza. Aki az üldöztetések, meggyalázások után is kitart Jézus mellett, az elnyeri majd az élet győzelmi koronáját. Akit Krisztus miatt üldöznek, zaklatnak, az Krisztussal fog együtt uralkodni.  

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…