> Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja! - Imalánc.ro
 
2. december, 2022Igehirdetések Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”

Ezek az emberek megízlelték az evangélium erejét, ezért nem hallgathattak arról, amit láttak, amit megtapasztaltak.

Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”

„Hisszük, Uram!” – felelték azok.

Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!”

Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.

Máté Evangéliuma 9, 27-31

A testi vakságnál sokkal veszélyesebb korunk lelki vaksága. Olyan értékeket mutatnak fel, fogadnak el, amelyek szöges ellentétben állnak a hagyományos gondolkodásmóddal. Nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy az is érték kezdett lenni, ami selejt, sallangos, ami középszerű és tehetségtelen. Korunk érték-válsága lelki válságból ered. Nem tudjuk érékelni az apró történéseket, megsejtéseket az életünkben, hanem a szenzációs, a külölnleges, a rendhagyó vonz minket is.

Korunk értékferdülésben szenved. Olyan mozgalmak kerültek előtérbe, amelyek nem annyira az értékességük miatt, hanem inkább a hangosságuk, képviseletük miatt kapnak figyelmet, elismerést.

Jézus tudja, hogy a két vaknak sokkal több segítségre van szüksége, mint amit nem látnak, nem érzékelnek. Nemcsak a testük van bajban, hanem a szemléletmódjuk, az eseményekhez való hozzáállásuk is. Csak a végső kétségbeesésükben menekülnek Jézushoz. Testi szempontból már nincs más alternatívájuk. Vajon érdekelte volna-e őket Jézus személye, ha nem lett volna közel, ha nem tudtak volna utána kiáltani? Gyakran nekünk is csak a Csoda-doktor kell, aki meggyógyítja testi betegségünket.

Meg tudjuk-e érteni Jézus lehajló szeretetét? Nemcsak az egészségeskhez jött, hanem a betegekhez is. Ő azonban lelki bajaink rehabilitátora is. helyreállítja sebzett énünket, közelebb kerülünk Hozzá és embertársainkhoz. Ezek az emberek megízlelték az evangélium erejét, ezért nem hallgathattak arról, amit láttak, amit megtapasztaltak. Bár nekünk is volna hasonló élményünk, akkor nem volna nehéz az evangélium örömhírét terjeszteni, hirdetni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…