25. szeptember, 2021Igehirdetések Véssétek szívetekbe, amit most mondok! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra.

Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”

De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

Lukács Evangéliuma 9, 43b-45

      Jézus irgalmas tetteinél és csodáinál nagyobb a kereszthalála és feltámadása. A tanítványok még nem értették meg a kereszt titkát, hiszen még időben is távol voltak tőle. Jézus azért nem fedi fel ezt a titkot, mert félt, hogy tanítványai megbotránkoznak Benne. Még nem voltak eléggé felkészülve ennek a titoknak az elfogadására. Lassan adagolta nekik ezt a tikot, hogy majd amikor visszaemlékeznek, akkor helyesen tudják értelmezni azt.

      A kereszt az izraelitáknak botrány, a pogányoknak pedig ostobaság volt. Sokan nem értették meg Jézus kereszthalálának a titkát. Még a tanítványai közül is sokan megbotránkoztak Benne, nem tudták elfogadni ezt a fajta megváltást. Ők egy dicsőséges Krisztusra vártak, aki helyreállítja Izrael népének politikai-vallási függetlenségét és megtisztítja a népet a tisztátalan elemektől. Ezt az ábrándot oszlatta szét bennük. Nem egy dicsőséges, katonai Messiás, hanem alázatos és szelíd vértanú, aki sokakért adta oda életét. Ez a titok ma is sokak számára érthetetlen, hiszen egy kényelemtől ittas társadalom számára már nem érték az önfeláldozó szeretet, amely elmegy a másikért a halálig.

      Jézus azonban senki kedvéért nem változtatta meg a megváltás titkát. Inkább vállalta a kigúnyolást és az elutasítást. Nem alkudott meg semmilyen más ideológiával, megváltás-ajánlattal. Annak a tudatában vállalta, hogy megmentse az emberiséget a szeretet-szomjúságától, a reménytelenségétől, a szenvedésmentes élet hamis varázsától. A szenvedésnek teljesen új távlatot nyitott meg. Az egyik atya a következőket írta fel szobájának egyik falára: „szenvedés nélkül a szeretet lehetetlen, szeretet nélkül a szenvedés elviselhetetlen”. A szenvedés kérdésére az Atya csendes, de erőteljes válasza számunkra, egyszülött Fiának az elküldése.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…