30. május, 2021Igehirdetések Veletek vagyok mindennap a világ végéig! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik:

„Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Máté Evangéliuma 28, 16-20

   Az evangélium nagyon fontos üzenetet tartalmaz a mai keresztények számára is. elsősorban arra figyelmeztett, hogy Isten az, aki meghatározza, hogy hol és mikor találkozhatunk Vele. Az apostolok Galileába kellett menjenek, hogy találkozhassanak a feltámadottal. Mindenkinek hivatást adott, és ezt fel kell ismerjük és el kell fogadjuk. A feltámadás után az apostolok nem mertek semmit sem kérdezni Jézustól. Mi sem értünk meg sokmindent Isten tervéből, ezért gyakran csak úgy özönlenek kérdéseink feléje és nem hagyjuk Isten szóhoz jutni. Ma is számtalan módon szól hozzánk, de a nagy világ forgatagában nehezen fogjuk fel az Ő csendes, szelíd hangját. A feltámadás után Jézus magatartása megváltozik, előtte kéréssel fordul apostolaihoz, most parancsol, előtte meghívta őket, most pedig küldi őket. Ha mi is hallgatunk parancsaira, akkor kegyelme kísér bennünket.

   Tőle tudjuk meg az Isten életének a belső titkát. A szentháromság titkát dupla hittitokként szokták emlegetni, mert emberi okoskodással, tudással nem jutottunk volna el a fölismerésére.

   A XXI.sz. pápái a szentháromságot tökéletes társasághoz, közösséghez szokták hasonlítani. A keresztények nem három különböző Istent imádnak, hanem egy lényt, aki háromságban bontakozik ki, mégis egy marad. (Youchat 35. kérdés)

   A szentháromságon belül a Szentlélek a harmadik isteni személy. Szent Pál a rómaikhoz írt levelében a fogadott fiúsággal kapcsolja össze a Lélek működését (Róm 8,15). Neki köszönhetjük, hogy Isten Atyának, apának szólíthatjuk meg.

   A Szentháromság titkának egyik legnagyobb tudósa és tárgyalója Szent Ágoston püspök, aki érdekes dolgokat mondott ki erről a titokról. Ő tisztázza a helyes teológiai fogalmakat, amelyeket Istenre alkalmazunk. Szerinte Isten esetében minden tulajdonság, amelyet Róla mondunk ki, azonos a lényegével. Szerinte a hármasság nem járulék, hanem viszony, amely Isten lényegével azonos, örök.

   Szemléletes hasonlatokkal próbálta érzékeltetni a Szentháromság titkát: a szentháromság személyét a szerető, a szeretett és a szeretet fogalmaival próbálta megvilágítani. Ahol szeretet van ott hármasság van: aki szeret, akit szeretnek és a szeretet forrása. A Szentháromság mintájára látja az embert is, ezáltal megteremtette a Szentháromság pszichológiai értelmezését is. A megismerés és a szeretet vagy az emlékezet, ez értelem és az akarat megfelel az isteni vonatkozásoknak. Neki a viszonyulás lesz a személy legfontosabb eleme. Szerinte a három nem különböző valami, hanem három valaki. Senki sem lehet atya vagy fiú önmagának és önmagától. A Lélek az Atya ajándéka a Fiúnak, s a Fiú ajándéka az Atyának: ő a kettejük egyesítő szeretete. A szeretet a kapcsolat tökéletessége. Így jut el ahhoz a tételhez, amelyet a firenzei zsinat is átvesz: mindenben egyek, ahol nem áll fenn a viszonylatok ellentéte.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom