27. május, 2021Igehirdetések Vegyétek, és osszátok szét magatok között bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt.

Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt:

„Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.”

Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.”

Lukács Evangéliuma 22, 14-20

     Jézus követi a pászkavacsora lépéseit, amelyben először megáldották a bort, utána megáldották a kenyeret és szétosztották, mialatt a családfő elmondta a kivonulás történetét, utána megitták a második bort, és végül a harmadik serleg bort. Jézus saját halálával köti meg az újszövetséget Isten új népével. A jelenlevő apostolok sem jobbak a vámosoknál és a bűnösöknél, hiszen egymás között vitatkoznak, egyik elárulja Őt, majd félreértik a kardról mondott szavait.

     Jézus megjövendöli halálát és feltámadását. A pászkavacsora új jelentőséget kap. A közös vacsora az eszkatologikus lakomának az előképe lesz. Jézusnak hatalma van, hogy helyet készítsen számukra az isteni lakomán. A pászkavacsora alatt a kenyér kiosztása a családfő gondoskodását fejezte övéi iránt, itt a Megváltó saját testével, azaz létével osztozik apostolaival. Krisztus önátadását az asztalközösség jelképezte, ugyanígy a tanítványok is mások szolgálatára kell szenteljék életüket.

     A bor kiosztása Jézus életének a kiontását és vérének megváltó erejét jelképezi. A halálra készülő Jézus az újszövetség népére bízta az oltáriszentséget. Ezen a lakomán megtapasztalják a gonosz erejének a megtörését és az eszkatologikus lakoma előízét.

     Pontosan ezért az eukarisztia tartja életben és hozza létre az Egyházat. Ezt a Jézusnak szolgáló papság osztja ki, és közösséget teremt az Egyház tagjai között.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom