> Vegyétek a Szentlelket! - Imalánc.ro
 
5. június, 2022Igehirdetések Vegyétek a Szentlelket! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.

Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.

Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta:

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

János Evangéliuma 20, 19-23

Jézus főpapi imájában az apostolok megszenteléséért imádkozik (Jn 17, 20-26). Ő szenteli meg őket azzal a küldéssel, amely saját művének a konkrét folytatása. Krisztus a mennybemenetel után tizedik napra megígérte a Szentlelélek, a Vigasztaló elküldését.

Az apostolok visszamentek Jeruzsálembe és a Templomban dicsérték és magasztalták Istent (Lk 24, 53). Ez az aktív készülésnek a módja, amikor nem tétlenül várják a megígért Lelket, hanem imádságban. János evangélista húsvétvasárnapra helyezi a Szentlélek kiárasztását, és azt a bűnbánat szentségével kapcsolja össze. Olyan lelki hatalommal ruházza fel apostolait, amelyet addig egyedül Isten birtokolt. Egyedül Isten volt képes bűnöket megbocsátani.

Pünkösd után már a születendő Egyház képviselői is megkapják a bűnök feloldozásának hatalmát. Húsvét öröme Pünkösd ünnepével lett teljessé.

A Szentlélek tüzes lángnyelvek képében szállt az apostolokra és az utolsó vacsora termében egybegyűlt személyekre. Péter beszédére 3000 ember keresztelkedett meg. Olyan idegen nemzetek kerülnek a kereszténység hatáskörébe, akik először találkoztak a kereszténységgel, és Péter apostol pünkösdi beszédét saját nyelvükön hallották. A Lélek első adománya a nyelvek tudománya, amely minden nemzeti, faji megoszlást képes megszüntetni. Ugyanakkor utalás a bábeli hangzavarra, amely Isten részéről keletkezett az égig érő torony miatt, amelyet azért építettek, hogy tronfosztást hajtsanak végbe Istennel.

Pünkösdkor helyre áll az Istentől megálmodott rend és normalitás. Hiszen azt akarja, hogy minden nemzet értse az evangéliumot, fejlődjön a hit és a tudás művészetében. Ezek fejlesztésére a Szentlélektől külön ajándékokat kaptunk. A bölcsességet, amely segít minél tisztábban meglátni a jó és a rossz közti különbséget. Az értelem Lelkét, amely a mértéktartásra tanít meg minket. A jótanács a nagylelkűséggel és az egyszerűséggel ajándékoz meg minket. Az erősség segít állapotbeli és hitbeli kötelességeink teljesítésében. A tudomány, amely elsősorban a kapcsolatink rendezését szolgálja. A jámborság egyfajta nyitottsággal ajándékoz meg minket. Az istenfélelem a hálára és az elismerésre tanít meg minket. Ezek az adományok hatékony segítséget nyújtanak keresztény életünk gyümölcsöző kibontakoztatásában. Mindezek az adományok csak akkor lesznek aktívak, ha fejlesztjük őket életünkben.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom