22. június, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

   Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak:

   „Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!”, holott a te szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!

                                              Máté Evangéliuma 7, 1-5

   Jézus nem az általános megítéltéseket veti el, hanem az elítélést, a másik feletti ítélkezést veti meg. Jakab levelében súlyos ítéletet mond a rágalmazókról: ,,Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.” (Jak 4, 11) A rágalmazás egy olyan alaptalan ítélkezés a másik felé, amely a másiknak a becsületében kárt tesz. Néri Szent Fülöp személyéhez kapcsolódik az a hasonlat, amely szerint a rágalmazást lehetetlen jóvá tenni. Szerinte a rágalmazás olyan, mint amikor egy asszony a tyúkját a város különböző utcáin megkopasztja, és utána hiába próbálja összeszedni a tollakat, mert az reménytelen vállalkozás lenne.

   Mások szemében könnyen meglátjuk a hibát, amikor rólunk van szó, akkor könnyebben találunk mentő körülményeket. A végső mérce Isten ítélete, amelyet senki sem lát át, ezért senkit sem tudunk hajszálpontosan megítélni. Nagyon sikamlós útra lépünk akkor, amikor a tettek hátterének tudta nélkül, illetve az ok-okozati tényezők ismerete nélkül alkotunk gyors véleményt másokról. Végső soron egyedül csak Isten ismeri minden tettünk motivációját. Kevesebb esélyünk van a tévedésre, ha nem ítélkezünk elhamarkodottan, mint amikor megfontolatlanul, alaptalanul meggyanúsítunk másokat. Shakespeare egyik művében a következőkre hívja fel a figyelmünket: amiben a bűnösök felemelkednek, azzal az erényesek könnyen elbukhatnak. (Szeget szeggel)

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…