22. november, 2020Igehirdetések Uram, mikor láttunk téged éhezni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.

    Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”

   Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”

   Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!”

   Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

                                        Máté Evangéliuma 25, 31-46

Amikor a szeretet misszionáriusainak rendjébe valaki be akart lépni, akkor Szent Teréz anya a következőket tette: Félrehívta a jelölteket, kinyitotta a jobb tenyerüket, és után visszahajlította öt ujjukat, egyiket a másik után e szavakkal: „Ezt ne-kem tet-ted” – az öt szótag Jézus mai evangéliumának szavaira emlékeztetnek (Mt 25, 40). Ez a kis gesztus nagy segítség volt a nővéreknek az undor és az ellenszenv elleni harcukban.

Ma inkább az irgalmasság lelki cselekedeteiről fogunk elmélkedni. Ezek a következők:

1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Babits Mihálytól származik a következő mondás: vétkesek közt cinkos, aki néma. A bűnözők lehet, hogy még időben szakítanának a bűnözéssel, ha valaki útbaigazítást, jó nevelést adott volna nekik. Az egyik amerikai gyilkost egy gázkamrában ciánmérgezéssel végeztek ki. A fiatal férfi 13 éves korában került először börtönbe, tíz év után egy értelmetlen gyilkossággal a háta mögött a bűn összes osztályának az elvégzése után elérkezett a záróvizsgához. Vajon nem volt más lehetőség számára? Nem lehetett volna kitalálni egy olyan rehabilitációs programot, ami helyre hozta volna rögtön az első bűntény után? Vagy számára sosem volt segítség? Számára öröktől fogva az erőszak volt a túlélés egyetlen eszköze? A közömbösség pontosan annyira öl, mint a bűnözés.

Jézus első missziós parancsa az evangélium hirdetésével kapcsolatos. A saját nevében úgy küldi apostolait, hogy minden népnek hirdessék az örömhírt.

Ma a világban sok kételkedő és belül rágódó, tépelődő ember van. Ők mindenkinél jobban rászorulnak az útbaigazításra, tanácsra. Egy jó tanács sok bajtól meg tudja kímélni az embert. A régiek mondták, hogy ha nincs öreg a háznál, akkor vegyél! És mennyire igazuk volt, mert egy emberöltő tapasztalatát nem lehet kifizetni, pótolni.

Sok tekintetét földre szegezett emberrel találkozunk. Sokan elfelejtették, hogy hogyan kell nevetni, pedig az orvostudomány is aláírja azt, hogy a jókedv gyógyító hatással, egészség kímélő hatással van az emberekre. Ha megfigyeljük Jézust, akkor az egész örömhírt a boldogságra építette.

Isten az irgalmasság forrása, ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Ő végtelen jóságát. Isten egytelen kikötést tett az embernek, amikor a megbocsátását felajánlotta: hasonlóképpen cselekedjen embertársával. Nemcsak a bűn, hanem a harag is öl. Nagy árat kell minden haragvó embernek megfizetnie. Saját egészségét kockáztatja, amikor haragot tart, bosszút forral szívében. Környezetét is veszélyezteti. Olyan mint a megperzselt sertés, amely az égő szalmával egy csűrbe fut.

A boldogságmondásokban a békességszeretőknek Jézus a mennyek országát ígérte meg. A szelíd ember a legdurvább bántásokat is türelemmel viseli el. Azon van, hogy amit lehet megmentsen az örök életnek. Tudja, hogy a türelemből kipróbált erény, az erényből pedig reménység születik (Róm 5,4).

Az ősök tiszteletéhez tartozik, hogy imádkozunk lelki üdvösségükért. Ezzel segítjük őket azzal, hogy rövid időn belül Istenhez jussanak. A szentek közbenjárásához hasonlóan Isten saját érdemeinket betudja a magán már segíteni nem tudó elhunytnak.

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…