25. március, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.

   Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

   Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.

   Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!

   Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”

   Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”

   Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerinti”

   Ezután az angyal eltávozott.

                                           Lukács Evangéliuma 1 ,26-38

   Az isteni megtestesülés hírüladásának az ünnepén arról a csodálatos esményről elmélkedünk, amely elindítja Jézus születésének a rendkívüli módját. Egy jelentéktelennek mondható városban, Názáretben, Gábriel főangyal üdvözli Máriát, aki jegyes állapotban volt. Az evangélium a szűzi születésre fekteti a hangsúlyt, hiszen a jegyesség még nem jelentett mai értelembe vett egybekelést.

   Mária neve kiválóságot jelent, nemcsak a sajátságos helyzete miatt, hanem a kapott küldetése miatt is. Mária küldetésének elfogadásától kezdve malaszttal teljessé változik. Nem érti a küldetés részeleteit, de mégis igen-t mond Isten meghívására. Ehhez bátorság kellett. Az arkangyaltól megtudja a születendő gyermek nevét, amely egyben küldetésének is a lényege, és a dávidi dinasztia folytonosságát.

   A születés módjának a megkérdezése hasonlít Zakariás töprengéséhez. A születés Isten ajándéka a Szentlélek hatalma által. A Szentlélek ereje árnyékolja be Máriát, ezáltal történik meg a világ legszebb csodája, a szűzi foganás és szűzi szülés. Ezekben a kritikus napokban Isten olyan tervet kínál fel nekünk, amelyet mi sem értünk meg, mi sem fogunk fel. Azt sem mondhatjuk erről a tervről, hogy Isten nem akarja, vagy nem tudja. Isten mindig azért enged meg valamit az életünkben, hogy egy nagyobb jót ajándékozzon nekünk. Ezt most nem értjük meg, ellenkezhetünk vele, igen-t mondhatunk neki, de úgyis meg fog történni.

   Mária nem ellenkezett Isten tervével, mert tudta, hogy Isten egy nagyobb jót készít el ezáltal számára és az egész emberiségnek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…