14. január, 2020Igehirdetések Új tanítás, és milyen hatalmas! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

   A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek, így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.

   Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

                                                Márk Evangéliuma 1, 21-28

   Az emberhalászok meghívása után Jézus a kafarnaumi zsinagógába ment. Szokása szerint megint tanításra jelentkezett. Tanítására pozitívan reagált a résztvevők sokasága. Jézus nem szakít népének a vallásos szokásaival, hanem új hangon szól a hívekhez. Tanításának nagy hatása van, mert kezdemenényező és saját tekintélyére épülő stílusban végezte. Ezt a kezdeti lelkesedést, illetve elfogadást a gonosz hangja töri meg. A gonosz nem tűri ezt a jézusi sikert. Ellentámadásba kezd, mert érzi vesztének a közeledtét. Jézust názáretinek nevezi, ezzel felefedi származásának a helyét. A későbbiekben is gyakran ezzel a megnevezéssel találkozunk. Az ördög többes számot használ, ami azt jelenti, hogy nem egyedül van. Kérésében kifejezi, hogy Jézus behatolt a hatáskörébe.

   Az örödög felismeri Jézus kilétét és Isten országának a közeledtét. Jézus némaságot parancsol a gonosz lelkeknek. A parancsból kitűnik Jézus hatalmának a természetfeletti eredete. A sokaság reakciója igazolja az esemény csodás jellegét. Az emberek csodálkozva fogadják az új tanítást. Az evangélium lassan kezd kibontakozni. A hír szárnyra kel és eljut a vidék többi településeire is. Jézus csodájának és gyógyításának önmagától terjedő hatása van.

   A gonosz lélek ma is munkálkodik. Két fontos csapdája van. Az első, hogy mindenkivel el akarja hitetni, hogy nem létezik, a másik, azt szeretné, ha mindenki csak vele foglalkozna. Jézus azonban már véglegesen legyőzte a Gonosz hatalmát, de ennek ellenére még ma is nagy bajokat képes elkövetni az emberiség életében. Jézus nevének a segítségül hívása által megerősíthetjük ellenállásunkat a gonosz cselvetései ellen.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…