19. november, 2020Igehirdetések Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

  Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

   „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.

   Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.

   Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

   Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

                                          Lukács Evangéliuma 6, 27-38

   Az aranyszabály, azaz a szeretet parancsának az új változata gyakran úgy tűnik, hogy csak utópia, hiszen a hétköznapok tapasztalatai másról tanúskodnak. Jézus kiélezi a parancsolatot, és az önvédelem előjogáról is lemond. A kölcsönösségből visszaviszonzott ajándék nem ad kegyelmet. Csak a feltétel nélküli jótettnek van lelki értelemben vett gyümölcse. Isten a végső példa, ahogyan ő viselkedik a szegény világgal, ugyanúgy kell a szegényekhez viszonyuljanak a tanítványok. Az emberi javak bőkezű osztogatása mérhetetlen isteni ajándékkal ajándékozza meg a nagylelkű adakozót.

   Ebben a nagylelkű adakozásban tűnt ki a középkor nagy szentje, Árpád-házi Szent Erzsébet, aki nemesi származása ellenére mindig gondját viselte a szegényeknek. A legendái a bőkezű szeretetéről árulkodnak. Amikor férje számon akarta kérni, hogy mit hordoz a kötényében, akkor azok rózsákká változtak. Vagy amikor egy szegény beteget ápolt a nászágyukban, az a szenvedő Krisztussá változott. De nemcsak a szegények megsegítésében tűnt ki, hanem az igazságtalanságok hősies elfogadásában is. Nemcsak értette, ismerte Jézus parancsát, hanem tettekre váltotta azokat. Földi jótettei hozták meg számára az üdvösséget.

   Isten sokkal nagyobb ajándékokat készített azoknál, amelyeket mi másoknak sikeresen kiosztogattunk. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik” (1 Kor 2, 9b).

Ráduly István Zsolt, Kőhalom