9. április, 2021Igehirdetések Tudták, hogy az Úr az bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:

   Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.

   Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.
Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.

   Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.

   A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.

   Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

   Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.

                                                      János Evangéliuma 21, 1-14

   Jézus húsvéti jelenései reflektorfénybe helyezik az apostolok életét, azok húsvét utáni viselkedését. Bár több alkalommal találkoztak a Föltámadottal, mégis elmennek halászni. Az apostolok egynegyede halász volt. Olyan személyekkel is találkozunk a Genezáreti-tónál, akik nem voltak kimondottan halászok. Nem érthető, hogy mit kerestek az apostolok a tónál. Hiszen Jézus emberek halászává tette őket.

   Az is lehetséges, hogy egy különálló föltámadási hagyományról van szó. A jelenés központi alakja Péter lesz, aki beleugrik a vízbe és magával vonja a hálót. A csodálatos halfogás élménye még elevenen élt emlékezetében. Tudta, hogy ahol az Úr megjelenik ott nincs ok az aggodalomra, sikertelenségre.

   Itt ismét gyermekeknek, fiacskáimnak nevezi tanítványait, ami János evangélista saját kifejezése. Bár Jézus nem vett részt a halászásban, mégis a tűzön halat sütött, és megvendégelte apostolait. Jézus sajátos gesztusai, a halak kiosztása talán a kenyérszaporítás csodáját elevenítik fel, amikor az apostolait azzal bízta meg, hogy vendégeljenek meg ötezer embert. Jánosnál Jézus osztotta ki az ételt. Arra emlékezteti az olvasót, hogy Jézus jelen van az eukarisztikus étkezésben.

   Az apostoloknak szükségük volt egy külső ingerre. A húsvéti események még nem tisztultak le egészen bennük. Elvonultak, hogy halásszanak, azzal foglalkozzanak, amit korábban a legjobban értettek. Kompenzálni akarják a meggyengült küldetés-tudatot. Nem tudnak még emberek halászaivá válni, mert még nem dolgozták fel Jézus feltámadását. Szükségük van egy olyan biztos visszajelzésre, amely annyira hatással lehet rájuk, hogy elkezdhetik a népek evangelizációját. A Feltámadttal való találkozások olyan biztos lelki támaszt jelentettek, amelyekre később nyugodtan építhettek, és kételkedés nélkül vállalhatták a tanúságot Jézus mellett.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…