25. november, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be.

  Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.”

                                                  Lukács Evangéliuma 21 ,1-4

   Jézus nem kérdőjelezi meg az adományozás jogos voltát. Inkább két csoportnak az egymástól világosan megkülönböztethető magatartásformájára hívja fel a figyelmünket. Nem részletezi a körülményeket és az eseményt megelőző helyzetet. A templompersely előtt állók két csoportra oszthatók: a gazdagok és a szegények csoportjára. A templompersely előtt felügyelők álltak, és a gazdagabb személyek feljegyeztették adományukat. Amikor pedig elévették a pénztárcájukat, akkor úgy zörögtették a pénzérméket, hogy azt a körülöttük levő emberek tisztán hallhassák.

   Ezzel a magatartással ellentétes módon adakozott a szegény özvegy. Nem kelti fel a figyelmet maga körül, hanem csendben és szerényen dobja bele a perselybe a két fillérét. Jézus kihangsúlyozza ennek az adománynak a jelkép-jellegét, a két fillérrel az egész megélhetését a Templomnak adományozta. Nem a fölöslegét adta, hanem a teljes megélhetését. Ez az epizód emlékeztet bennünket az imráról szóló tanításra is, amelyben Jézus figyelmeztet, hogy a magamutogatás, a kirakat-imádság nem kedves Isten előtt.

   Jézus arra hív meg bennünket, hogy tekintsünk a látszat mögé. A látszólag nagy adományozók lehetséges, hogy keveset adnak, és lehetséges, hogy ők gyakran elmaradnak a templomi szertartásokról.

   Ezt a jézusi megfontolást gyakran elfelejtjük mind a jócselekedetek értékelésében, mind a helytelen cselekedetekkel kapcsolatos felelősség mérlegelésében. Isten a bőkezű adományozókat szereti, akik feltűnés nélkül, rangrejtve segítenek embertársaikon, szinte Mátyás király módra. Isten köztünk jár-kel, vajon észervesszük-e Őt a szegényekben, a koldusokban, a hátrányos helyzetű személyekben?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom