16. június, 2020Igehirdetések No comments

    Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

   Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.

   Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

                                                                  Máté Evangéliuma 5, 43-48

   Egy afrikai közmondás a következőket tartja: “a nap nem kerül el egyetlen falut sem”. Ami érvényes a napra, érvényes Istenre és a boldogságra is. Isten nem kerül el egyetlen lelket sem. Ugyanúgy ráragyog a szentre, mint a bűnösre. Ha figyelmesek az érzékeim, akkor észlelni fogják a napot, amely fénybe szeretné borítani a szívünket. Az afrikai közmondás igazat mond: senki sem rövidül meg.

   Isten szeretete nem a mi érdemeinktől függ, hanem egyedül az Ő nagylelkűségétől. Nem az érdem uralmát hirdeti, hanem a megbocsátás állandó lehetőségét helyezi kilátásba.

   Jézus Isten szeretetével akarja megmagyarázni az ellenség szeretetét. Mivel Isten mindenkit egyformán szeret, ezért az istenszeretők nem válogathatnak a maguk kénye kedvére a szeretettek között. Mivel mindannyian szeretettek vagyunk, ezért a szeretet összeköt minket.

   Jézus magasra helyezi a követelményt: nemcsak a szeretetet parancsolja, hanem a tökéletességet is. Isten nélkül soha nem leszünk tökéletesek, illetve csak a tökéletesség utánzatai maradunk. Nélküle azonban nem tudunk felülemelkedni előítéleteinken, vélt, vagy valótlan megbántásunkon.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…