9. november, 2021Igehirdetések Testének templomáról beszélt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek.

Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”

Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”

A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?”

Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”

A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”

Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak.

János Evangéliuma 2, 13-22

      A húsvéti ünnepek alkalmával sokan felzarándokoltak az izraelita hitélet központjába, a jeruzsálemi Templomba. Ez az ünnep adja meg azt a keretet, amely majd Jézus szenvedéséhez, megkínzásához és kereszthalálhoz vezet, de az Atya dicsőségébe való elmenetelre is. A templom előcsarnokában pénzváltók és áldozati állatok árusai fogadták a zarándokokat. Az akkori pénznemek közül csakis az izraeliták pénznemét, a sékelt fogadták el. Ezért a váltóknak gyakorlati szerepük is volt. A szegényebb emberek, mint pl. Jézus szülei galambot, vagy gerlicét ajánlottak fel áldozati állatként.

      Jézus templomtisztítási cselekedete a rituális tisztálkodási szertartásokat jutatja eszünkbe. Isten háza a mennyország kapuja, ezért nincs helye ott semmilyen kereskedelmi tevékenységnek. A szentélybe évente csak egyszer mehetett be a soros főpap. Jézus felhívja a figyelmet, hogy az Ő megérkezésével minden addigi kultusz érvényét veszti, mert áldozatával végleg ki fogja engesztelni Istent.

      Jézust emészti az Atya háza iránti buzgóság. Minket is ez a magatartás kellene jellemezen, amikor templomba készülünk. Isten háza a lelkek temploma, nem annyira az épület a fontos, hanem a lelkület. A Szentlélek templomai lettünk, ezért mindig ügyelnünk kell, hogy a helyét ne vegye fel a Mammon, vagy a különböző bálványok.  

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…