28. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer így korholta a farizeusokat:

   Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.

   Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!

                                  Máté Evangéliuma 23, 27-32

   “A látszat csal” – szokták mondani. Jézus a látszat-életet, a báránybőrbe bújtatott farkasokat kritizálta. Külsőleg feddhetetleneknek látszottak, de belül a szentírás szavaival élve, tele voltak paráznasággal és gyilkossággal. Ma is gyakran látni új szobrok felavatását, megáldását, de a lényeg elvész a politikai szándék mögött. Egy-egy műemlék inkább magamutogatásba, öndicséretbe, kampányolásba torkollik. Ez a fajta fogás tiszteletlenség azzal szemben, akinek a műemléket állítják, de az ősök emlékével szemben is.

   Jézus jól átlátta korának a vallási, politikai visszaéléseit. Szent Pál, amikor a főtanács előtt arculverték a következőket mondta a főpapnak: “megver még az Isten, te fehérre meszelt fal! Ott ülsz, hogy a törvény szerint ítélkezzél, aztán a törvényt semmibe véve megveretsz” (ApCsel 23, 1-3). Azóta így kiált fel minden jogtalanul elítélt személy, a törvény nevében igazságtalanul meghurcolt ember.

   Nemrégiben jelent meg egy könyv egy nyomozóról, akit galád módon megvádoltak. Életét a bűnözés elleni küzdelemnek szentelte. Életpályájának a végén, amikor még kitűntetést is kapott, akkor be akarták mocskolni a nevét. De bízva az igazságszolgáltatás becsületességében kivárta a törvényes eljárást, amelyet ellene indítottak. Az ügy kivizsgálsása után fény derült az ártatlanságára. A becsületes embert nehezen lehet bemocskolni. Nem attól kell féljen, hogy titkos dolgaira fény derül, hanem az igazságtalanság győzelmétől.

   Saját környezetemben hogyan gyakorlom az igazságosságot? Milyen elvek alapján alakítom a mindennapjaimat? Ki az életemnek a legfőbb motivátora? Tiszta lelkiismerettel állhatok meg Isten és embertársaim előtt?

   Az igaz embert a tettei igazolják, ugyanígy a hamis embert is azok lelplezik le. Nem a külső ellenségeinktől kell tartsunk, hanem lelkünk ellenségétől, amely sokkal alattomosabb, kifinomultabb módszerekkel hatol be létünk zsigereibe. Krisztus megmutatta az igaz, feddhetelen utat. Csak az Ő segítségével maradhatok meg egységben önmagammal és másokkal.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom