5. január, 2021Igehirdetések Te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki.

   Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”

   „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”

   Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”

   Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

                                                        János Evangéliuma 1,43-51

   Szeretteim!

   Kezdettől fogva azt a tanítást kaptátok, hogy szeressük egymást. Ne legyünk olyanok, mint Káin, aki a gonosztól volt, és megölte testvérét! De miért Ölte meg? Mert cselekedetei gonoszak voltak, testvérének tettei viszont igazak.

   Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha a világ gyűlöl titeket! Tudjuk, hogy a (lelki) halálból új életre keltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az (lelki) halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban.

   Abból ismerjük meg (Isten) szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk előle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta?

   Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal! Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg szívünket Isten előtt. Ha a szívünk vádol is minket valaminek Isten nagyobb a szívünknél, Ő mindent tud.

   Szeretteim! Ha a szívünk nem vádol, akkor teljes bizalommal lehetünk Istenhez.

                                                     János első levele 3, 11-21

   János levele Káint említi, mint a gyűlölet szimbólumát, más gnosztikus írásokban Káin alakja úgy maradt fent, mint a gyilkosok képviselője. A világ keresztények iránti gyűlöletét a Sátántól eredezteti, a követőit pedig gyilkosoknak nevezi. A gyűlölet neveli ki a gyilkosokat.

   Krisztus példája pontosan a gyűlölet ellenpéldája. Krisztus szeretetének, barátságának a legmagasabb foka, hogy életét szentelte mindenkinek. A keresztények is ilyen lelkesedéssel kell éljenek a világban. Az anyagi javak igazságos megosztásáról beszél, amely nyilvánvaló jele a Krisztushoz való tartozásnak. A szükségben szenvedők elhanyagolása Krisztus szellemének a megtagadása. A szeretet igazság nélkül balga, az igazság szeretet nélkül zsarnoki. Mindkettőnek egyensúlyba kell lennie egymással. Jézus egyszerre tudott igazságos és irgalmas lenni. Ezt a legkiegyensúlyozottabb ember sem tudja megvalósítani.

   Isten nagyobb a szívünknél – azt jelenti: hogy még akkor sem szabad elveszítenünk Benne a bizalmunkat, amikor a lelkünk vádol bennünket. Az ima csak akkor válik hatékonnyá, amikor Isten tetszése szerint cselekszünk. Az ima igazságosságunknak a fokmérője. Ha nem hatékony, akkor felül kell vizsgáljuk cselekedeteinket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom