> Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem - Imalánc.ro
 
9. január, 2022Igehirdetések Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben: A nép feszülten várakozott.

Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.

Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Lukács Evangéliuma 3,15-16.21-22

    Megkeresztelkedésével Jézus szolidaritást vállalt az emberi nemmel. Tudta, hogy Keresztelő keresztségének nincs bűnt eltörlő hatása, de a bánat felindításában segített.

Keresztelő átadja saját helyét Krisztusnak. Még ő is megrökönyödik, amikor a szentségek kútfeje, Krisztus a bűnösök sorába áll. Krisztus abba a Jordánba merítkezik, amelyben korábban a bűnöket lemosták.

Jézus belemerítkezik az emberi bűnöktől megfertőzött vízbe, hogy azt jelenlétével megtisztítsa. Azzal, hogy megkeresztelkedik a Jordánban, megszenteli az egész teremtett világot. Ahogyan a víz átjárja az egész világot, ugyanúgy járja át a Lélek az emberi lelket és újítja meg a Föld színét. A keresztvíz részesít minket a Lélek éltető, lélektől duzzadó forrásaiból.

A keresztvízzel meghintett tárgyakat Istennek foglalták le, és megvédték azokat a természet erejétől. Az emberek hitték, hogy a megszentelt, vízzel meghintett járművek, házak meg vannak védve a rossztól és a veszélyektől.

Az égből elhangzott isteni szózat ránk is vonatkozik. Mi mindannyian Isten szeretett fiai, lányai vagyunk. Ha vétkeink öröméből és félelmeink tengeréből az égre tekintünk, akkor felettünk is megnyílik az ég. Mint Krisztus mi is pappá, prófétává és királlyá vagyunk szentelve. Papságunk által összekötjük a világot Istennel. Királyságunk következtében önmagunkból élünk és nem másoktól.

Létünkkel egyediséget fejezünk ki, ez a prófétaságunknak az eredménye. Megkereszteltek vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem kell kiérdemeljük a léthez való jogunkat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom