29. június, 2020Igehirdetések Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

   Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.”

                                                                                                    Máté Evangéliuma 16, 13-19

   Az apostolok tudatában fokozatosan tisztult le az a gondola, hogy az a személy, akivel együtt jártak és keltek, ti. a názáreti Jézus Isten Fia, illetve Krisztus. Jézus személyével kapcsolatosan több elmélet jött létre már kortársai részéről is. Egyik sem felelt meg teljesen a valósággal, csak egy részét ragadták ki Jézus jellemvonásának.

   Jézus az Egyházat egy csetlő-botló emberekből álló közösségre bízta, de abban a tudatban, hogy majd ők a vérükkel fogják hitüket megpecsételni. A sok eltérő vélemény tisztázása után, Jézus arra kíváncsi, hogy Péter és az apostolok közössége, kinek tartja Őt számon? Péter válasza nyilvánvaló, hogy a korai egyház hitvallását tartalmazza. A megvallást a lelkipásztori, illetve az elsőbbségi megbízás követi. Kezdetekben csak Pétert nevezték apostolnak. Jézus őt választotta ki a nyáj legeltetésére. Neki az elsődleges feladata, hogy testvéreit megerősítse a hitben, és mindig tanúságot tegyen Krisztus melletti szeretetéről. Az egyszerű halászokból emberek halászává lettek.

   Krisztus ma is hív nyájába pásztorokat. A hamis környezet és az elvilágiasodás sok meghívott szívét keményíti meg. Nehezen hallható Krisztus mai hívó hangja. Amikor a társadalmak a jelen életre rendezkednek be, nem foglalkozva az ember lelkével, akkor egy olyan egészségtelen környezetet teremtenek, ahol a lélek csírái nem tudnak felnőni egy nagyobb, nemesebb hivatás felvállalására. A krisztusi ígéret azonban ma is érvényes: Péter a kőszikla, Jézus erre alapozta az Egyházát, és még a pokol kapui sem vesznek rajta erőt.

   Ki az én személyes Krisztusom? Kinek tartom Jézust? Mit várok el Jézustól? Mik Jézussal kapcsolatos terveim? Jézus téges is hív, csak legyen halló füled, érző szíved, hogy befogad az Ő személyes meghívását.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…