31. március, 2021Igehirdetések Te magad mondtad! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.

   A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” Ő így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: »Közel van az én időm; tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát.«” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

   Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz telepedett, Miközben ettek, így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el engem. Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, Mester?” Ő így felelt: „Te magad mondtad!”

                                                               Máté Evangéliuma 26, 14-25

   A húsvét előtti események úgy illeszkednek össze, mint egy puzzle játéknak a darabjai. Júdás harminc ezüst pénzt kér árulásának fejében. Zakariás kis próféta könyvében a Templom kincstárába harminc ezüst pénzt helyeznek letétbe. Ezt a pénzt kapja gyakorlatilag kézbe Júdás. A húsvéti vacsora előkészítésének főszereplője Jézus, mindent részletesen megtervez apostolainak. A hagyományos széder-vacsora helyett egy sajátos vacsorát szerveznek meg. Jézus csak tanítványaival van együtt. Nemcsak Jézus rendül meg az árulás miatt, hanem az utolsó vacsorára összegyűlt apostolok is. Nem fér a fejükbe, hogy ki volna képes egy ilyen árulásra.

    A jel itt is a tálba nyúlás. Júdás Jézussal egyszerre nyúl bele a tálba. Azzal fokozza a drámát, hogy belevonja a Sátánt is. Júdás úgy viselkedik, mint egy megszállott. Ezzel a kitérővel enyhíti Júdás teljes felelősségét.

   Jézus kritikája erőteljesen hangzik, és súlyosan elítéli az árulót. Júdás még egy utolsó próbát tesz arra, hogy leplezze szándékát, de ezzel még jobban magára vonja a figyelmet.

   Nem tudjuk mi vette el Júdás józan ítélőképességét, hiszen ugyanahhoz a jézusi közösséghez tartozott. Még a közös pénz kezelését is rábízták. Nem panaszkodhatott azért sem, hogy nem kap elég figyelmet, vagy nem volt elég pénze. Árulásával fontos kulcsszerpet játszott Jézus elfogatásában és az isteni színjáték kibontakozásában.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom