20. február, 2020Igehirdetések No comments

   Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”

   A tanítványok azt felelték: „Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek tartotok engem?” Erre Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás.” Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek se mondják el róla.

   Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik.

   Péter ekkor félrevonta Jézust, és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!”

                                                                 Márk Evangéliuma 8, 27-33

   Nagyon fontos kérdést kellett tisztázzanak magukban az apostolok. Jézusról ellentmondásos címek, megnevezések terjengtek a köztudatban. Jézus kérdésével szeretné tisztázni, hogy az apostoloknak kivel van dolguk. Bár látták csodáit, ördögűzéseit, de mégsem alakult ki egy egységes kép Jézus személyéről. Péter előbb a különböző ragadványneveket sorakoztatja fel, amelyeket a kívülállóktól hallott. Heródes Keresztelő Szent János reinkarnációjának tekintette Jézust. Mások Illés próféta személyével azonosították. Sokan valamelyik prófétával azonosították. Péter válaszában Jézus messiás-voltára utal. Jézust Fölkentnek nevezi, amelyet a közhasználatban a felkent királyokra szoktak alkalmazni.

   János evangéliumának az első fejezetében kérdőre vonják Jánost, hogy miért keresztel, ha nem Illés, illetve nem a próféta. (Jn 1, 19-25) A Jézusra vonatkozó címeket először Keresztelőre vonatkoztatták, halála után már Krisztusra kezdték alkalmazni. Péter válaszában elmondja a lényeget, de még nem tudja, hogy mit takar ez a cím. A Messiást egy dicsőséges uralkodónak tekintették, aki felszabadítja népét a rabszolgaságból és kiharcolja az ország függetlenségét. Jézus azonban egy másfajta Messiást mutat be. Péter először nem érti ennek az új Messiás-értelmezésnek a lényegét. Nem tudja elfogadni, hogy a Messiásnak szenvednie, meghalnia kell. Ez nem felelt meg azzal a felfogással, amit a Messiásról gondoltak. Pétert meglepi ennek az új képnek a leírása. Szerinte a Messisásnak nem szabadna semmilyen kockázattal szembesülnie, hiszen ez volna küldetésének a lényege.

   Jézus azonban drasztikusan lerontja a Messiásról alkotott téves felfogásokat. Ezeket a képeket az emberek találták ki, saját elképzeléseik, vágyaik megvalósítására, de ezek nem egyeztek meg Isten tervével. Isten másképpen látta a dicsőség megszerzését.

   A hallgatási parancs a további félreértelmezések elkerülésére hangzott el. Csak azután használhatták ezt a címet, amikor megértették ennek a mélyéségét, ennek a titkát.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…