> Tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia - Imalánc.ro
 
3. január, 2022Igehirdetések Tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem öt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.”

János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel.« Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!”

János Evangéliuma 1,29-34

   Keresztelő Szent János tanúskodásában Jézust Isten Bárányának nevezi. A bárány hasonlat Iz próféta Szentvedő Szolgájára, valamint a bárány engesztelő áldozatára emlékeztet. A negyedik evangélium nem hangsúlyozza, hogy Jézus keresztrefeszítése a bűnök jóvátételére történt.

   A tanúskodásban Jézus megkeresztelkedésének eseménye jelenik meg, amikor a Szentlélek galamb képében szállt le a Fiúra. A jel a Lélek leszállása a Fiúra. János meg volt győződve, hogy ez az isteni kinyilatkoztatás igazolja Jézus istenségét. Saját magát nem tartotta többre, mint egy szolga, aki csak ura akaratát teljesítette. A vízzel való keresztelés csak előképe a Szentlélekkel való megkeresztelésnek. Hatása azonban nyilvánvaló, mert sokan hittek János keresztségének. A vízkeresztséggel elindította azt a folyamatot, amely majd a korai egyház beavatásának a részévé vált.

   János küldetése nekünk is szól, hiszen mi már a Lélek keresztségét kaptuk, amely Krisztushoz kapcsolta életünket. Nemcsak szóval, hanem élő hitünkkel kell tanúságot tegyünk arról, hogy Jézusban minden váradalmak beteljesültek és elindult egy visszafordíthatatlan folyamat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom