18. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát.

Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

                                                              Lukács Evangéliuma 8, 1-3

   Jézust Galileai útján nemcsak férfiak, hanem asszonyok is kísérték. A későbbi visszatekintésben (Lk 23, 49-24, 12) újra megjelennek a Jézust kísérő asszonyok. A tizenkét tagból álló apostolok testülete az új Izrael újjáépítésének a jelképei. Még a korabeli pogány embereket is megbotránkoztatta ez az új, asszonyokból álló közösség. Bár a rabbikat is támogatták a női személyek, de senki sem volt annyira merész, mint a Jézust kísérő asszonyok. Nemcsak tisztes nevű asszonyok, hanem kétes múltú asszonyok is követték Őt. Egyeseket közülük a gonosz lelkek gyötörtek, másoknak fizikai betegségük volt. Az ördögöktől való megszabadítás, valamint a meggyógyítás, Isten országának a jelei.

   Az evangéliumban utazó társaság Isten országát mutatja be, amelyben megbékül egymással a férfi és a nő, a beteg és az egészséges, a megszállott bűnös és a feddhetetlen életű.

   Később ők is részt vesznek az örömhír terjesztésében és a Szentlélek befogadásában. Jézus egy olyan új közösséget indított el, amelyben a tagok arra törekszenek, hogy Isten országát építsék és folytassák a krisztusi örökséget. Jézus az első a nagy vallásalapítók, mesterek közül, aki nyilvánosan is felvállalja a közösséget az asszonyokkal. Nem félti saját becsületét azért, mert asszonyokkal van együtt, hanem inkább példát akar mutatni arra, hogy hogyan kell egy közösségben hátrányos megkülönböztetés nélkül élni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…