24. június, 2020Igehirdetések No comments

   Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki.

   A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: „Nem, János legyen a neve.” Azok megjegyezték: „Hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!”

   Érdeklődtek erre atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent.

   Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele.”

   A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.

                                                 Lukács Evangéliuma 1, 57-66.80

   Zakariásról és Erzsébetről Isten levette a meddőség szégyenét azzal, hogy megajándékozta őket Jánossal. János születése Isten kegyelméről árulkodik. A körülmetélés az eredetiségnek a bizonyítása, hiszen János is a választott nép tagja lett. János hat hónappal korábban születik meg, mint rokona, Jézus. János születésének csodálatos körülményei az Isten általi kiválasztottságot akarják kihangsúlyozni. Születése a régi hagyománnyal való szakítást is jelenti, hiszen nem az apja nevét örökli, hanem az Istentől kiválasztott nevet.

   Az örömükben a szomszédok és Júdea egész környéke is részesült. János születése nem annyira titkozatos, mint később a Megváltóé, többen is értesülnek róla. János születésével egy új korszak kezdődött el az üdvtörténetben. Születésével lezárult az ószövetség nagy prófétáinak a sora.

   Zakariás első szava Isten áldása. Milyen jó volna, ha ugyanilyen hálával várnák a mai édesapák is gyermekeik megszületését. Aki hálás az tudja, hogy megajéndékozták. Megértette az isteni szeretetnek az ingyenességét. Nem különleges eseményeket, rendkívüliséget hajhász, hanem mindig megelékszik azzal, amit Istentől kapott. Zakariás hálájáért visszakapta a beszélőképességét. Megértette, hogy minden Isten ajándéka, és nincs jogunk kételkedni Isten jóakaratában. Életének egy új korszaka kezdődött el, amely az Istennel való szoros barátságának a kezdete.

Ráduly István-Zsolt – Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…