24. március, 2021Igehirdetések Szeretnétek engem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: »Szabadok lesztek?«”

   Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.”

   Erre közbevágtak a zsidók: „A mi atyánk Ábrahám!” Jézus így folytatta: „Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!” Ők azonban tovább erősködtek: „Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.”

   Jézus azonban megállapította: „Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”

                                                     János Evangéliuma 8, 31-42

   Jézus beszédének két címzettje is van, a júdeai izraeliták és a zsidóságból megtért keresztények. Továbbra is kérdésként lebegett a megtértek feje felett, hogy meg kell-e tartsák az ősök hagyományát, illetve Mózes törvényét. A párbeszéd folyamán a két tábor egybeolvad és azokhoz tartoznak, akik Jézus életére törnek.

   Jézus beszédében összekapcsolja az igazságot a szabadsággal. Ezzel kihívja ellenfeleit. Ők Ábrahámra, a hit atyjára hivatkoznak. Azt gondolják, hogy a hit tisztasága a származás tisztaságától függ. Az újdonság, hogy a megigazulást nem a Törvény iránti hűség biztosítja, hanem a Jézusban való hit.

   Aki Ábrahámot követi nem lehet Isten küldöttjének az ellensége. Ábrahám nem az ősök hagyományában bízott, hanem Isten ígéretében, ezért képes volt elszakadni a régi életétől, rokonságától. Jézus hallgatóságának pontosan ez a vétke, nem tud elszakadni a megkövesedett hagyománytól és hellenista propagandával válaszolnak a kijelentéseire.

   A párbeszéd világosan rámutat arra, hogy nem a mi beprogramozottságunk, vallási tudatunk fogja növelni a hitünket. A vallás a maga módján segíthet a hit elmélyítésében, de még nem garancia a személyes hit megélésére. Fontos, hogy levetkőzzük mintáinkat, hogy szabadon tudjunk járni a hit útján. Enélkül csak ideológiát követünk, amely gyakran fanatizmusba, vagy fundamentalizmusba vezet.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom