> Szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet - Imalánc.ro
 
9. május, 2022Igehirdetések Szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 

Abban az időben Jézus így szólt:

Jézus kifejezett vágya, hogy egység legyen a pásztor és az akol között.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elra­gadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.

Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.

Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.”

János Evangéliuma 10,11-18

Jézus önmagát a jó pásztorral azonosítja. A pásztor a Messiás szimbóluma az ószövetségi prófétáknál. A szinoptikusoknál is előfordul ez a téma. A tömeget pásztor nélküli juhoknak nevezi. A farizeusok Jézust kritizálják, mert a bűnösök társaságát keresi, erről szól az elveszett bárány példázata. A hívőket bárányoknak nevezi, akiknek óvakodniuk kell a farkasoktól.

A kapu a Messiást jelképezi. a pásztorok valamikor a saját testükkel zárták le az akol bejáratát. Tudtuk és engedélyük nélkül senki sem hagyhatta el, illetve senki sem mehetett be az akolba. Jézus kifejezett vágya, hogy egység legyen a pásztor és az akol között. Ismeri azokat is, akik nincsenek az akolban, értük is imádkozik. Aki nem a lapun megy be, az az ellenség, a rabló, aki ártani akar a nyájnak. A juhok a pásztor hangjára hallgatnak, az idegenek hangját elutasítják. Itt a hamis tanítók, illetve a farizeusok tanításának az elutasításáról van szó. Jézus a jó pásztor, mert nemcsak a juhok jólétéről gondoskodik, hanem lelki fejlődésüket is szem előtt tartja.

Jézus kapu és jó pásztor. Mindkét jelkép a jó pásztornak a tulajdonságait fejezik ki.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom