11. május, 2021Csütörtöki imaestek Szent Antal kilenced – Ötödik kedd bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Szent Antal az alázatosság mintaképe. Szerzetesi ruhába rejtette előkelő származását és fényes tehetségét. Jóideig még rendtársai sem ismerték nagyságát. Kiváló szónoki tehetségére is szinte véletlenül jöttek rá.

 

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik. 

 Páduai Szent Antal litániája

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja – Könyörögj érettünk!
Szűzek Szent Szűze – Könyörögj érettünk!
Páduai Szent Antal – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten hű szolgája – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, szerzeted ékessége – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az Egyház oszlopa – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiú –  Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a sértetlen tisztaság lilioma – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szegénység kedvelője – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az alázatosság mintaképe – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az engedelmesség hőse – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a türelem tükre – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az életszentség csillaga – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, apostoli hithirdető – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a bűn buzgó irtója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a gonosz lélek félelme – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a jövendők látója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a holtak föltámasztója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a szükségben szenvedők segítője – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, a foglyok kiváltója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Te hatalmas szószóló – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, Te nagy csodatevő – Könyörögj érettünk!
Szent Antal, szerető pártfogónk – Könyörögj érettünk!

Légy irgalmas! – Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas! – Uram, hallgass meg minket!

Minden gonosztól – Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől – Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cseleitől – Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal érdemeiért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal hősies erényeiért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal szeráfi szeretetéért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal buzgóságáért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal dicső haláláért – Ments meg, Uram, minket!
Szent Antal csodatetteiért – Ments meg, Uram, minket!
Az ítélet napján – Ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra indíts – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszad – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégy – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmazz minket – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden szükségben megsegíts minket – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján megvédj bennünket – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy országodba fölvegyél minket – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket meghallgass – Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Jézus, Istennek Fia – Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! – Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Szent Antal! – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

   Alázatos Szent Antal! Mennyire hiányzik belőlem az alázatosságnak az a szelleme, mely az életszentségnek az alapköve. Bűneim miatt szégyenkeznem kellene. Kérd Istent, hogy adja meg nekem az alázatosság és az igazi önismeret kegyelmét! Ámen.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…