Szent Antal ragyogó pályafutása nem volt szenvedések híján. Ellenségei állandó kellemetlenkedése és állandó gyanúsítása kísérte útján. Súlyos betegség gyötörte, s ez alig 36 éves korában a sírba vitte.

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

   Milyen gyarló az én imádságom, a szórakozottság és a világi gondok mennyire eltöltenek! Szent Antal, emeld fel a szívemet Isten közelébe! Ámen.