11. október, 2020Igehirdetések No comments

   Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez:

   A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem.

   Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. *

   Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve. Megszólította:

   „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak! Ezek az evangélium igéi.

                                                              Máté Evangéliuma 22, 1-14

   Ezt a példabeszédet a két fiúról szóló példabeszéd és a gonosz szőlőművesek példabeszédéhez hasonlóan Jézus a nép véneinek és az írástudóknak mondja el. Ebben a vezetők keménynyakúságára akarja felhívni a jelenlevő hallgatóság figyelmét. A menyegzőre mindenki hivatalos. Itt is felszínre kerül a szolgákkal való rossz bánásmód. Jézus elsősorban az ószövetségi küldöttekre gondol, akinek hozzá hasonló sorsuk volt. Isten országának a spektruma mindenki előtt kinyílik. A menyegző képe a közösségben bemutatott áldozatra, a szentmisére emlékeztet. A példabeszédben szereplő visszautasítókban a mai kor rohanó, és Istennel nem törődő embereit ismerhetjük fel. Isten tud a saját gondjainkról, de nem várja meg, hogy azok megoldódjanak, hanem meghívásával előlegez meg minket. Most és ebben a helyzetben hív meg mindenkit, nem egy távoli jövőben. Gondjaink mindig lesznek, még akkor is amikor már igen-nel válaszoltunk erre a csodálatosnak ígérkező meghívásra.

   Az örök lakoma, vagyis Jézus örök áldozatában való részesedés kiszakít minket a földi gondok és bajok forgatagából, és Isten közelségébe visz el minket. A meghívottak közül nem mindenki van illően felkészülve, az Egyházban is vannak olyanok, akik elhanyagolják menyegzős ruhájuk tisztántartását. A megtérés és a bűnbánat esélye mindig adva vannak.

   Jézus példabeszéde nagy pontossággal megadja jelenlegi életünk diagnózisát. Ma is nagyon sok a szomorú ember, akik viszont nem akarnak az öröm asztalához ülni. Az Egyházat is sokszor szomorúsággal vádolták, de a kereszténység és az öröm elválaszthatatlanok egymástól.

   Mostani szomorúságunk lehetséges okai: szervi betegségek, a túlhajszoltság, beteges aggodalmaskodás, irigység, az egyensúly hiánya a sikereink és a kapcsolataink között, túlérzékenység a kritikával szemben. Ezek ellen sokat segíthet az elhatározás, a motiváltság, a konkrét célok kitűzése, a mégis mosoly törvénye. Jézus velünk van a szomorú pillanatainkban is.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…