> Senki sem juthat el az Atyához, csak általam - Imalánc.ro
 
7. május, 2023Igehirdetések Senki sem juthat el az Atyához, csak általam bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Jézus azonban az Atyánál is értünk szorgoskodik, helyet készít számunkra. Ez a tudat is segíthet bennünket abban, hogy bízzunk az Ő végtelen szeretetében.

„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”

Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”

Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”

Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!

Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”

János Evangéliuma 14, 1-12

Búcsúbeszédében Jézus feltárja az apostolok előtt elmenetelét. Az apostolok nem értik, hogy Jézusnak miért kell elmennie, hiszen olyan jó volt Vele lenni, tanítását hallgatni. Jézus azonban az Atyánál van otthon.

Mindannyian földi életünk során keressük az otthont, ott ahol elfogadnak, szeretnek. Ez a földi sátrunk azonban átmeneti, hiszen nekünk is el kell mennünk innen. Életünket a lét nyugtalansága jellemzi, valami mocorog bennünk, szeretnénk megnyugodni, kikötni, helyünket megtalálni.

Igazából csak Jézusnál találunk maradandó otthont. Megtudjuk tőle, hogy elegendő hely van az Atyánál, a helyek nem korlátoltak. Ez a tudat is segíthet bennünket abban, hogy reméljünk abban, hogy földi vándorlásuk után mi is az Atyához kerülünk.

Nyugtalanságunk egyik oka az, hogy szeretnénk életünket kezünkben tartani, de érezzük hogy tarthatatlan ez a helyzet, bizonyos helyzetek kibillentenek minket a biztonságból.

A hit azonban olyan fáklya lehet, amely segíthet bennünket megtalálni nyugalmunkat, megtalálni otthonunkat. Egyedül csak Isten gondviselésében vetett bizalmunk adhatja meg az igazi nyugalmat.

Gyakran mi is félünk attól, hogy Jézus itt hagy bennünket, számára fontosabb az Atyával való kapcsolata. Jézus azonban az Atyánál is értünk szorgoskodik, helyet készít számunkra. Ez a tudat is segíthet bennünket abban, hogy bízzunk az Ő végtelen szeretetében.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom