24. április, 2021Igehirdetések Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?”

   Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet.

   De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.

   Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.”

   Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele.

   Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

                                János Evangéliuma 6, 60-69

   Jézus eucharisztikus beszéde eljut egy olyan adott pontig, amely döntés elé állítja hallgatóit és tanítványait. Sokan lemorzsolódnak tanítványai közül. Nem értik és nem tudják elfogadni ezt az új tanítást. Talán más elvárásaik voltak, talán uralkodni szerettek volna az Élet Ura mellett, talán földi pályafutásukat akarták elindítani. A tanítványok közül sokaknak nem volt még egy letisztult képe az élet kenyerével kapcsolatosan. Jézus beszédét keménynek, érthetetlennek nevezik. Ma sem különbek az emberek. Ma is sok ember számára hihetetlen, hogy a világegyetem ura egy törékeny ostya színében van jelen, újra meg újra kiszolgáltatja nekünk önmagát.

   A szent író a leírásában belefonta az Egyháznak a világgal való találkozását. Olyan misztériumot hirdet, amelyben Krisztus embersége lelki táplálékká válik. Az anyagiasság miatt sokan nem tudják elfogadni ezeket a szellemi, lelki valóságokat. Túl hirtelen robbant be a világba ez a misztérium. Még az apostoloknak is kételyeik vannak, de ezek ellenére nem szakítanak Krisztussal. Bár nem értik Jézus tanítását, de a hit által bíznak Benne és abban amit képvisel. Lelkük mélyén érezték, hogy Jézusnak igaza van, hogy az eucharisztia misztériuma a válasz az emberiség legfontosabb lelki igényének.

   Talán mi sem fogjuk fel Jézus szavainak a titkát, de csatlakozunk a bizakodó apostolok kórusához: az örök élet igéi nálad vannak (Jn 6, 68c). Jézus minket is meg akar ajándékozni belső életének a misztériumával. Első látásra talán nehéz elfogadni azt, nem egészen értjük meg emberi képességeink hiányosságai miatt, de ha bízunk Benne, akkor az örök élet vízforrásaihoz vezet el minket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…