30. július, 2021Igehirdetések Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.

Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Máté Evangéliuma 13, 54-58

      Jézus kudarcát Názáretben Máté evangélista azzal nyugtázza, hogy ismerték Őt és rokonait. Tudták, hogy Betlehemből származott. Natanael is felteszi a kérdést Fülöp apostolnak: Jöhet valami jó Názáretből? (Jn 1, 46b) Fülöp apostol azonban nem utasítja el, hanem meghívja Jézushoz, hogy személyesen győződjön meg. Az elutasítás indoka, hogy ismerik családjának minden tagját. Nem lehetséges számukra, hogy egy ilyen egyszerű családból származzon a Messiás, a Krisztus.

      Az elején elismerőleg szólnak a bölcsességéről, a tudásáról, gyógyítói hatalmáról. Mindezek azonban elhalványulnak előítéleteik miatt. Nem tudják elfogadni, hogy egy közülük származó egyszerű ember ilyen hatalomnak örvend. Mások értékességét, tehetségét gyakran az előítéleteink, előre gyártott elméleteink miatt nem fogadjuk el. Könnyebb valakit leírni, mint vállalni tehetségét, valamiben való jártasságát. Sajnos ezt a fajta leértékelési gyakorlatot naponta tapasztaljuk közvetlen környezetünkben is. Amikor valamiért lehuhognak, ötletünket nem fogadják el, nem hallgatnak meg.

      Jézus názáreti kudarcából megértjük, hogy nem mindig a vérrokonságunk, a kapcsolataink a legfontosabbak, hanem az Istennel való személyes kapcsolatunk. Ezt a személyes kapcsolatot semmilyen elutasítás, személyes vélemény sem tudja megváltoztatni. Ha Istenben bízunk, akkor nem kell állandóan bizonyítsuk ügyességünket, rátermettségünket, mert nem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni, hanem a kegyelmek Atyját.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom