11. szeptember, 2020Igehirdetések No comments

    Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak:

   „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.

   Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: »Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát«, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.”

                                                     Lukács Evangéliuma 6, 39-42

   Jézus szavainak, tanításainka a megértése és életbeágyazása jelenti a látást. Itt nem a hamis tanítóknak szól, hanem a tanítványoknak, akik még nem egészen látnak. A javak tisztességes elosztása igen fontos üzenete ennek a résznek. A közösségekben gyakran előfordul, hogy valaki ezért nem akar adakozni, mert mások sem teszik. Pedig életünk végén nem azt fogják megkérdezni, hogy mit tett a szomszédunk, mit tettek az ismerőseink, hanem inkább azt, hogy mit tettünk mi a saját nevünkben. Mások megsegítésének az elmulasztásában nem hivatkozhatunk a hanyagokra.

   Az a történet jut eszembe, amely arról szól, hogy egyszer egy király hintón látogatta az országát. Találkozott egy koldussal, akitől enni kért. A koldusnak volt egy kevés rizse, de csak abból is keveset adott a királynak. Este amikor lenyugodni tért, akkor észrevette, hogy valami fénylik az átalvetőjében. Pontosan akkora mennyiségű aranyszemet talált, amennyit a királynak adott. Sosem vagyunk annyira szegények, hogy ne találkoznánk nálunk szegényebbekkel.

   A közösségben legtöbbször a javak igazságtalan elosztásával kezdődik a vita és a nézeteltérés. Ugyanakkor sokszor leküzdhetetlen előítéletek születnek meg a közösségen belül. Ezeket csak még igazságosabb bánásmóddal, és a javak igazságos elosztásával lehet elkerülni. A mai világ egyik legnagyobb hiányossága a részvétnélküliség és a szociális érzék hiánya.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…