5. április, 2021Igehirdetések Ott majd viszontlátnak engem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

    Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.

   Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát.

   Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”

   Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk titeket.”

   A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig el van terjedve.

                                                  Máté Evangéliuma 28, 8-15

   Jézus feltámadását sorozatosan különleges események követték. A szent asszonyok megdöbbenésükben az apostolokhoz siettek. Az úton a Feltámadottal találkoztak, leborulásuk imádkozó gesztusra emlékeztet. Máténál az asszonyok félelemmel reagáltak az eseményekre, Márknál azonban megdöbbenésről olvasunk. Az egyiknek negatív felhangja van, a másiknak inkább a meglepetés, a csodálkozás az oka.

   A félelem és az öröm kettőssége a házasságkötéskor jelentkező pszichológiai kettőségre hasonlít. Az asszonyok az apostolok apostolai lesznek. Jézus köszöntése magába foglalja a megbocsátást is. Az üres sír felfedezése nem szükségszerű a keresztény hithez. Jézus úgy is feltámadhatott volna, hogy a teste a sírban marad.

   Az őrök megvesztegetése az adminisztrációval való takarózáshoz hasonlítható. Ma is gyakorolják a megvesztegetést bizonyos kínos, kényes ügyek meghamisításában, illetve a média által gyakorolt nyomást. Az őröket pénz segítségével bírják hallgatásra, alibit is találának mulasztásukra. A vezetőség a bűn képviselője lett. A lelki üresség anyagi javakkal igyekszik pótolni a hiányt.

   Máté egyháza elszakadt a jamniai zsidóságtól, ennek ellenére továbbra is polémiát folytattak egymással. A keresztények úgy jelennek meg, mint a zsidósággal szembeni testület, és nem úgy, mint egy zsidóságon belüli megújulási mozgalom.

   Az igazat csak ideig-óráig lehet eltussolni. Előbb vagy utóbb úgy is kibújik a szeg a zsákból. Az őröket sikerült megvesztegetni, de a Jézushoz közel álló személyek tanúsága attól még nem veszít hitelességéből.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…