> Családos imalánc – Ötszázhuszonhetedik Hét – Január 10 – 16. - Imalánc.ro
 
11. január, 2022Imalánc a családokért Családos imalánc – Ötszázhuszonhetedik Hét – Január 10 – 16. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

 Nem az számít, hogy nagy vagy kicsi, látványos vagy jelentéktelen dolgokat teszünk, csak a szeretet számít, mellyel azokat véghezvisszük.
                                 – XXIII. János pápa

   A világegyetem teremtője egy szegény lélek imájára vár, hogy üdvözítsen más lelkeket, akiket éppen úgy mint őt, vére árán váltott meg.
                                 – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Igazán tisztaszívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik és nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
                                – Assisi Szent Ferenc

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 526 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 527. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy!
                       – Szent István király –
Imaszándék: Uram, segíts, hogy türelmes legyek önmagamhoz, hogy másokhoz is türelmem legyen!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Amint a mérték teremti meg az igazságot, úgy ismer rá az igazság. Sohasem volt az igazság és a mérték igazság nélkül.
                      – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Uram, hogy igazságosan mértékletes tudjak lenni!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel arra senki a világon nem méltó; Ő akkor szükségleteinkre gondolt, arra, hogy mindnyájunknak szükségünk van Őrá.
                      – Viennai Szent János –
Imaszándék: Hálát adok, Uram, hogy a szeretet szentségében köztünk maradtál!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Méltányos is, hogy így gondolkodjam mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, akik osztoztok kegyelmemben.
                     – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy el ne tékozoljam a Tőled kapott kegyelmeket, mert csak így tudom megtapasztalni igazán szeretetedet!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Kerestem a magányt, hogy ott elvégezzem magamra vállalt imáimat, mert azok voltak bőven; főleg a szentolvasót mondtam el sokszor, mert édesanyám nagyon szerette s megszerettette velünk is.
                      – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Kérünk, Urunk, add, hogy a Veled való beszélgetés alakítsa, szépítse a lelket!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ahogy az emberi lélek egyszerűségét, szellemiségét és halhatatlanságát, úgy a szabadságot sem hirdeti senki hangosabban s nem védelmezi erélyesebben, mint a katolikus Egyház, amely mindkettőt mindig tanította és hitcikkelyként védelmezi.
                      – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Segítsd, Istenünk, Egyházadat, hogy tagjai hitelesen hirdessék és megéljék a lélek egyszerűségét és szabadságát!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   Krisztus ugyanis nem pusztán egyvalaki a megfoghatatlan vallásos dimenzióban, hanem az a konkrét hely, ahol a Fiú személyében Isten teljesen magáévá tette emberségünket.
                   – Szent II. János Pál pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megtapasztaljam a Te konkrét jelenlétedet a mindennapi életben!